խնամ

խնամ
(in: խնամք)

Dasnabedian 1995: 441

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 6,3
soin, sollicitude

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԽՆԱՄ — (ոյ, ոց.) NBH 1 0949 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. φροντίς, μελέτη, ἑπιμέλεια cura, diligentia πρόνοια providentia, prudentia. Հոգ զգուշութեան. հոգաբարձութիւն. նախահայեաց հոգողութիւն. խորհուրդ կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽՆԱՄԱԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0950 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 10c գ. ἑπιμέλεια, κηδεμονία cura, cautio, curatio, diligentia. Խնամ ածելն. խնամակալութիւն. հոգողութիւն. հոգ. խնամ. գութ. հովանաւորութիւն. զգուշութիւն. կարեկցութիւն. ... *Արարչական… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽՆԱՄԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0950 Chronological Sequence: 11c, 14c գ. ἑπιμέλεια procuratio, diligentia, charitas. Խնամ տանելն. խնաակալութիւն. խնամ. գութ. փոյթ եկ դարման. *Ցուցանելով զբազում խնամատարութիւն՝ որ առ նոսա: Յամենայն ժամ առնէր զաղքատացն խնամատարութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽՈՐՀԻՄ — (հեցայ.) NBH 1 0975 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c հ. μελετάω, λογίζομαι, διαλογίζομαι , βουλεύω, ομαι, φρονέω եւն. meditor, cogito, ratiocinor, consulo, consulto, volo եւն. Մտախոհ կամ մտախոհ լինել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀՈԳ — (ոյ, ով, ոց, ովք.) NBH 2 0109 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. μέριμνα, φροντίς cura, sollicitudo, studium, diligentia. Փոյթ. խնամ. մտածութիւն. զբաղանք. վարանք. տատամսութիւն. տխրութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՍՊԱՍ — (ու, ուց.) NBH 2 0736 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c գ. σκεῦος, σκεύασμα, διασκευή vas, instrumentum, apparatus, suppellex եւ κειμήλιον cimelium, supellex pretiosa vel sacra, deliciae κυλικεῦον… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՓՈՅԹ — (փութոյ կամ թի, թով, փոյթք, ʼի փոյթս.) NBH 2 0953 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c, 15c գ. (լծ. յն. սփուտի.) σπουδή յորմէ լտ. սդուտիում. studium, diligentia, sollicitudo πρόνοια… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԿՆ — I. (ական, ակամբ. դուն ուրեք եւ՝ ակին, ակունք.) NBH 1 0023 0024 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ԱԿՆ. եզականն բառիս ԱՉՔ. Գործարան տեսութեան. տեսանելիք. աչք. ... ὁφθαλμός oculus *Ակն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂԲԱԽՈՒՂԲ — ( ) NBH 1 0035 Chronological Sequence: 6c գ. φορυτός quisquiliae, scrobs, coenum Կոյտ աղտեղութեանց. աւելորդք, տիղմ եւ խռիւ, որ ժողովի ʼի տանց, եւ արտաքս կրի. մնտռութիւն, աւլուք. ... *Աւել ածելով՝ զաղբախուղբն ʼի բաց տանին, խնամ տանելով մաքրութեան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂՔԱՏՍԻՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0046 Chronological Sequence: 5c, 12c գ. ԱՂՔԱՏՍԻՐՈՒԹԻՒՆ որ եւ ԱՂՔԱՏԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ. φιλοπτωχία pauperum amor Սէր աղքատաց. գութ եւ խնամ առ աղքատս. *Յաղագս աղքատսիրութեան: Ընկալա՛յք յաղագս աղքատսիրութեան զբանս. Ածաբ. աղք.: *Արասցո՛ւք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱՀԱՄՈՒՌ — ( ) NBH 1 0062 Chronological Sequence: 6c ա. Ամենայնն միահամուռ. հանուր. համօրէն. բոլոր միանգամայն. բովանդակ. *Պէտք լինին մի ըստ միոջէ նաւապետացն առ ʼի խնամ, եւ առ յամենահամուռ նաւատորմին զարդու. Փիլ. ել. ՟Բ. 44 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.